ROEIEN

Zondagmiddag

Tijdschema (voorlopig)

  • 13.30 uur: Roeiers meeting
  • 14:00 uur: Boten te water
  • 14:30 uur: Alle boten achter de startlijn
  • 15:00 uur: Eerste start
  • 15:30 uur: Laatste start
  • 15:45 uur: Verwachte laatste finish
  • 16:15 uur: Boten terug op de vereniging

Start procedure

  • Boten starten elke 15 seconcden
  • 30 seconden tussen de blokken
  • Let op aanwijzingen van alligneurs!

Kilometer palen

De kilometerpalen zijn niet zo goed zichtbaar op de foto's,  maar vanuit de boot wel.  Zeker als de organisatie ze nog een beetje gaat "pimpen".

Start bij paal 6
Paal 5
Paal 4
Finish Paal 3

Het roeitraject

Wedstrijd zicht van de roeier.  Na de finish door het grote bruggat varen en dan pas omdraaien.

Na de finish terugroeien

En dit is je blikveld als je na de finish terugroeit.  Goed onder de wal blijven !

Wedstrijd zicht in vaarrichting

Terugroeien zicht in vaarrichting


Oproeien zicht van de roeier

Oproeien zicht in vaarrichting


Mastenbroekerbrug

Fietsroute supporters