Vrijwilligers schaatsen te Dronten

Het eerste onderdeel, schaatsen, vind plaats in de ijshal van Leisureworld te Dronten.  De ijsbaan is door de PvP organisatie afgehuurd voorafgaand aan de reguliere openingstijden, er is dus geen uitloop mogelijk.  De ontvangst van de deelnemers start om 7:30 uur te Dronten,  dus vroeg opstaan en hou rekening met reistijd !

Veel taken zijn 1 of 2 mans taken,  dus opgave betekent nog niet dat je de taak toebedeeld krijgt.  De PvP organisatie zal op basis van de opgegeven vrijwilligers e.e.a. toewijzen en vervolgens communiceren via een PvP nieuwsbrief.  

Aanmelding vrijwilliger schaatsen