Vrijwilliger lopen

Lopen vind plaats in de directe omgeving van de ZRZV en het Westerveldse bos op zondagochtend.  De start is op de atletiekbaan, finish bij gebouw ZRZV.

Bijzonder belangrijk zijn de verkeersregelaars.   Voor het verkrijgen van de vergunning van een evenement op de openbare weg is tegenwoordig de inzet van verkeersregelaars een voorwaarde. Deze verkeersregelaars moeten een online training met examenvragen volgen en krijgen vervolgens een officieel "diploma/certificaat". Tijdbeslag hiervoor is ongeveer 45 minuten. We hebben zowel bij het lopen als het fietsen verkeersregelaars nodig, 10 personen per onderdeel !     Oftwel de verkeersregelaars zijn de "heroes" van de Paul Veenemans Prijs want zonder hen kunnen we het evenement niet organiseren!

Opgave betekent nog niet dat je de taak toebedeeld krijgt. De PvP organisatie zal op basis van de opgegeven vrijwilligers e.e.a. toewijzen en vervolgens communiceren via een PvP nieuwsbrief.  


Aanmelding vrijwilliger lopen